Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Aspekty Muzyki
2016, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gra carillonu ratusza Głównego Miasta w Gdańsku w świetle procesu konfesjonalizacji Danuta Popinigis s. 11-23
"Veni Creator" Pawła Łukaszewskiego — w kręgu inspiracji religijnych i narodowych Renata Borowiecka s. 25-42
Tożsamość kompozytorska Krzysztofa Olczaka wobec kategorii elementarnych i dystynktywnych Joanna Schiller-Rydzewska s. 43-68
Pomiędzy muzyką a językiem : figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie Lyotardowskiej analizy "Sequenzy III" Luciana Berio Małgorzata A. Szyszkowska s. 69-84
Muzyka w serialu animowanym "Krecik" Katarzyna Babulewicz s. 85-110
Zmienne osobowościowo-motywacyjne warunkujące zachowania twórcze muzyków i tancerzy Aneta Bartnicka-Michalska s. 111-130
Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” Magdalena Dziadek s. 131-135
Ogólnopolska Konferencja „Muzyka postmodernistyczna z perspektywy intertekstualności” Violetta Kostka s. 137-142
Cykl koncertów „Nowa muzyka w starym Ratuszu” Agata Krawczyk s. 143-146
Noty o autorach s. 147-149
Spis zawartości tomów 1–5 (2011–2015) s. 151-177