Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Aspekty Muzyki
2014, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stabat Mater" Zbigniewa Bujarskiego w kontekście tradycji gatunku Renata Borowiecka s. 11-29
"Pomerania non cantat"? : uwagi o ewangelikach z Pomorza Zachodniego, ich repertuarze religijnym i sposobie śpiewania Arleta Nawrocka-Wysocka s. 31-51
Emigracja wewnętrzna Giacinto Scelsiego - studium przypadku Renata Skupin s. 53-65
Preludium chorałowe na organy w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie utworów Wilhelma Friedricha Markulla i Johannesa Brahmsa Andrzej Szadejko s. 67-101
"Ucieczka do słońca" : problem emigracji w biografii artystycznej Ludomira Michała Rogowskiego (1881-1954) Ewa Wójtowicz s. 103-119
Wczesny okres twórczości Władysława Żeleńskiego w oczach polskich krytyków muzycznych Michał Jaczyński s. 121-146
Technika kompozytorska Arvo Pärta w utworach instrumentalnych z okresu wczesnej stylistyki tintinnabuli Agata Krawczyk s. 147-169
Der Dirigent in der Oper - der Dirigent im Konzertsaal : eine kurze Orientierung für junge Dirigenten, die am Beginn ihres Studiums stehen Kai Bumann s. 171-178
V Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna "Musica Baltica. Muzykowanie w miastach nadbałtyckich - formy, miejsca, repertuar, wykonawcy i instrumenty" Jolanta Woźniak s. 179-185
Paweł Podejko (1914-1996) - w stulecie urodzin Barbara Michoń s. 187-192
Noty o autorach s. 193-196