Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Aspekty Muzyki
2012, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy rozumienie muzyki zależy od świadomego śledzenia struktur formalnych utworu? : Jerrold Levinson i Peter Kivy wobec problemu doświadczenia muzycznego Anna Chęćka-Gotkowicz s. 11-23
Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej w świetle współczesnych badań Alicja Kozłowska-Lewna s. 25-38
Zachowane instrumentarium dawnego Gdańska - przyczynek do tematu Alina Mądry s. 39-51
"Orkiestra bez dyrygenta" i Symfonia syren, czyli muzyczne eksperymenty w porewolucyjnej Rosji Bogumiła Mika s. 53-66
Ustawiacze automatycznego carillonu ratusza Głównego Miasta w Gdańsku — Franciscus de Rivulo i jego następcy Danuta Popinigis s. 67-79
Gdańscy muzycy w darze królowi Janowi II Kazimierzowi Danuta Szlagowska s. 81-98
Partimento po polsku? : nauka realizacji bosso continuo i improwizacji organowej w przemyskim klasztorze benedyktynek Magdalena Walter-Mazur s. 99-118
Kosmiczno-neomitologiczny świat wierzeń George'a Crumba Barbara Bogunia s. 119-135
"Do świętych pomieszczeń sztuki weszło ciało", czyli Berleanta estetyka uczestnictwa i ucieleśnienia Marta Dziewanowska-Pachowska s. 137-145
Między autografem, kopią i edycją: aktualny stan badań źródłowych nad twórczością Johanna Jacoba Frobergera Przemysław Piekutowski s. 147-172
Fazy twórczości Henryka Hubertusa Jabłońskiego - propozycja klasyfikacji Marek Szemiel s. 173-183
IV Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa Idee muzyki — Ideologie w muzyce Dominika Janik s. 185-186
Seminarium Muzykologiczne "450-lecie carillonu ratusza Glównego Miasta w Gdańsku" Jolanta Woźniak s. 187-189
"Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym: determinanty, zależności, perspektywy rozwoju", Agnieszka Weiner, Lublin 2010 : [recenzja] Alicja Kozłowska-Lewna Agnieszka Weiner (aut. dzieła rec.) s. 191-206
Noty o autorach s. 207-211