Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Aspekty Muzyki
2013, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Persona (non) grata : czy muzyka absolutna potrzebuje narratora? Anna Chęćka-Gotkowicz s. 11-25
De tempore czy per occasionem? : kantata noworoczna Friedricha Christiana Mohrheima i jej typologiczna osobliwość Piotr Kociumbas s. 27-48
"Singletrack" na fortepian solo Pawła Szymańskiego jako utwór algorytmiczny Violetta Kostka s. 49-58
Słuch absolutny - symptomem zdolności muzycznych i poznawczych? Alicja Kozłowska-Lewna s. 59-82
Tadeusza Z. Kasserna ujęcie Orientu w operze "The Anointed" według dramatu "Koniec Mesjasza" Jerzego Żuławskiego Renata Skupin s. 83-109
Johann Valentin Meder - musicus poeticus : analiza retoryczno-muzyczna koncertu psalmowego "Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn" Katarzyna Gugnowska s. 111-133
Opowieści muzyczna Johanna Jacoba Frobergera - "Allemande faite en passant le Rhin dans une barque en grand peril" Przemysław Piekutowski s. 135-154
Glosa do rozważań nad miejscem teorii muzyki w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Marek Podhajski s. 155-158
"Thesaurus Musicae Gedanensis" - edycje źródłowo-krytyczne muzyki dawnego Gdańska Danuta Popinigis Danuta Szlagowska s. 159-163
Cele i działania zadań muzykoterapeutycznych wśród dzieci z astmą oskrzelową Kinga Lewandowska s. 165-177
Noty o Autorach s. 179-183