Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2015, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-10
Lider w niewoli Trójkąta Dramatycznego Włodzimierz Świątek s. 13-33
Работа с телесным сценарием с помощью любимой детской сказки Kateryna Bulhakova Zarina Sevalneva s. 35-44
Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy z młodzieżą Aleksandra Wieczorek s. 45-51
Zamki na piasku... czyli fenomen kłamstwa w perspektywie analizy transakcyjnej Zbigniew Wieczorek s. 55-66
W gąszczu wiedzy i kultury, czyli człowiek „buszujący” w sieci – o szansach na samokształcenie w cyberprzestrzeni Izabela Chróst-Jóźwiak s. 67-85
Zabawa jako dodatkowa kategoria strukturalizacji czasu Agnieszka Mokrzycka s. 89-99
Struktura osobowości użytkownika komputera z perspektywy analizy transakcyjnej Zbigniew Łęski s. 101-116
Edukacyjna analiza transakcyjna na XXI Konferencji PTDE s. 119-121
"Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Częstochowa 2015 : [recenzja] Wiga Bednarkowa Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Working with Drug and Alcohol Users", T. White, London 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła T. White (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Noty biograficzne autorów s. 135-136
Zapowiedzi wydawnicze s. 139-141
Czytelnia s. 145