Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2017, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-11
Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017) Jarosław Jagieła Zbigniew Łęski s. 15-18
Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 19-48
Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym Dorota Pankowska s. 49-66
Formalne i nieformalne doradztwo psychologiczne w kontekście edukacyjnym Piotr Jusik s. 67-85
Edukacyjne znaczenie intra- i interpersonalnych relacji nauczyciel–uczeń z perspektywy analizy transakcyjnej Anna Kwatera Małgorzata Mądry-Kupiec s. 87-106
Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły Anna Pierzchała s. 107-117
Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca? Zbigniew Łęski s. 119-125
Przymierze terapeutyczne w terapii zaburzeń osobowości z perspektywy analizy transakcyjnej Lidia Cierpiałkowska Anna Frączek s. 129-144
Język zmiany w analizie transakcyjnej Zbigniew Wieczorek s. 145-156
Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego Adam A. Zych s. 153-173
Stany Ja tutorów rówieśników. Efekty realizacji innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego” Adrianna Sarnat-Ciastko s. 177-189
Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego Joanna Grabowska s. 191-212
Transakcje i relacje w przedszkolu Felicyta Grębska s. 213-235
Na pograniczu dziedzin. Wprowadzenie s. 237-238
Rola rodziny, nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu postaw dzieci na podstawie badań ewaluacyjnych Michał Borda Bożena Marzec s. 239-253
Działania i reakcje nauczyciela na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym Bożena Marzec s. 255-266
O biedronkach, surówce i F-16, czyli almanach częstochowskiego żargonu osób z problemem bezdomności Jan Strączyński s. 267-273
Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2) Jarosław Jagieła s. 277-311
Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 315-329
I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka” Anna Pierzchała s. 333-336
"Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem", Paul Bloom, Kielce 2017 : [recenzja] Paul Bloom Jarosław Jagieła s. 339-341
Noty biograficzne autorów s. 345-348
Czytelnia s. 349-352
Informacje dla autorów s. 355-356