Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-9
Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń Dorota Pankowska s. 13-30
Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych Anna Pierzchała s. 31-47
Transakcje nauczyciel–uczeń w wybranych teoriach dydaktycznych Zbigniew Łęski s. 49-63
Nauczycielskie okopy Świętej Trójcy Bożena Uścińska s. 67-76
„Lustereczko, powiedz przecie…”, czyli analiza transakcyjna i neurony lustrzane Zbigniew Wieczorek s. 79-90
Psychologiczne znaki zauważenia „strouki” otrzymywane przez uczniów od nauczyciela a samoocena uczniów Justyna Kasprzyczak s. 93-94
Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych Monika Cyrwus s. 95-96
Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym Olga Druciarz s. 97-98
"Analiza Transakcyjna dla trenerów", Julie Hay, Kraków 2010 : [recenzja] Jarosław Jagieła Julie Hay (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Noty biograficzne autorów s. 107-108
"Analiza Transakcyjna w edukacji", J. Jagieła, Częstochowa 2011 : [recenzja] J. Jagieła s. 111
"Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach", J. Jagieła, Częstochowa 2012 : [recenzja] J. Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 112-113
" Słownik analizy transakcyjnej", J. Jagieła, Częstochowa 2011 : [recenzja] J. Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 114