Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2014, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-10
Stany Ja diagnosty edukacyjnego Bolesław Niemierko s. 13-26
The Family Album and the Script Jarosław Jagieła s. 27-44
Album rodzinny a skrypt Jarosław Jagieła s. 45-63
Rytuał – od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej Karol Motyl s. 65-78
Sierpień w hrabstwie Osage – analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego Paulina Piasecka s. 81-91
Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty Joanna Góźdź Ewa Wysocka s. 95-115
Obraz ucznia-jedynaka w świetle analizy transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 117-135
Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym : mindmapping a weryfikacja efektów kształcenia z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 139-151
"Life Scripts : A Transactional Anaysis of Unconscious Relational Patterns", Richard G. Erskine, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Zbigniew Łęski Richard G. Erskine (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi", Agnieszka Wróbel, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Zbigniew Wieczorek Agnieszka Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Noty biograficzne autorów s. 163-166
"Słownik terminów i pojęć edukacyjnych badań jakościowych", Jarosław Jagieła, Częstochowa 2015 : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 169
"Dlaczego analiza transakcyjna? : Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Agnieszka Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 170-171