Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-12
Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację? Bogusław Śliwerski s. 15-26
Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej Bolesław Niemierko s. 29-40
Structural Distortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes Jarosław Jagieła s. 41-53
Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych Jarosław Jagieła s. 55-67
Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane – społeczno-demograficzne – korelaty Joanna Góźdź Ewa Wysocka s. 69-86
Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera "Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda" : perspektywa analizy transakcyjnej Paulina Piasecka s. 89-100
Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną Zbigniew Wieczorek s. 101-114
Czy analiza transakcyjna może stać się pomocnym „narzędziem” w pracy nauczyciela? Małgorzata Lubańska s. 117-123
Struktura Ja-Dziecko w osobowości artystów muzyków Justyna Rodasik s. 127-138
Emotikony transakcyjne Jarosław Jagieła s. 141-146
"Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", J. Mróz, K. Kaleta, Kielce 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła K. Kaleta (aut. dzieła rec.) J. Mróz (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Cathexis Reader : Transactional Analysis Treatment of Psychosis", J.L. Shiff, New York 1975 : [recenzja] Zbigniew Łęski J.L. Shiff (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Noty biograficzne autorów s. 159-160
"Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej", Anna Pierzchała, Częstochowa 2013 : [recenzja] Anna Pierzchała (aut. dzieła rec.) s. 163
"Dlaczego analiza transakcyjna? : Rozmowy o jednej z koncepcji edukacyjnych", Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, Częstochowa 2014 : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 164