Tytuł Edukacyjna Analiza Transakcyjna
ISSN 2299-7466
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
2016, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (2010-2016) s. 1-24
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-13
Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej Zbigniew Wieczorek s. 17-27
From Transactional Analysis in education to Educational Transactional Analysis: a personal encounter Trudi Newton s. 29-37
Models of transactional analysis in educational management Sylvia Schachner s. 39-45
Rola psychoterapeuty w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy szkolnej Włodzimierz Świątek s. 47-72
Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców Małgorzata Bereźnicka s. 73-92
Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej Edyta Widawska s. 93-109
Analiza transakcyjna w budowaniu klimatu szkoły – w poszukiwaniu pozytywnej profilaktyki zachowań ryzykownych Sławomir Kania s. 111-121
Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 123-132
Wprowadzenie s. 135-136
„Więcej” niż pedagogika… W kierunku konwersyjnego ujaśnienia źródłowego charakteru filozofii wychowania Michał Płóciennik s. 137-153
Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego Anna Śniegulska s. 155-165
Seksting – niebezpieczna moda na internetowy ekshibicjonizm Justyna Woźniak s. 167-175
Nadanie imienia – początek biografii a skrypt Dorota Gębuś Jarosław Jagieła s. 179-197
Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja : Analiza badań własnych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 199-211
Psychopedagogika nieświadomości i wglądu Jarosław Jagieła s. 215-242
Emotional literacy Jarosław Jagieła s. 245-249
Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej Zbigniew Wieczorek s. 253-255
Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 257-259
"Educational Transactional Analysis : an international guide to theory and practice", G. Barrow, T. Newton, London – New York 2016 : [recenzja] Anna Pierzchała G. Barrow (aut. dzieła rec.) T. Newton (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Analiza transakcyjna dzisiaj", I. Stewart, V. Joines, Poznań 2016 : [recenzja] Jarosław Jagieła V. Joines (aut. dzieła rec.) I. Stewart (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją", Jarosław Jagieła, Częstochowa 2015 : [recenzja] Wiga Bednarkowa Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Noty biograficzne autorów s. 281-284
Nowości wydawnicze s. 287-290