Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Meritum
2012, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
Rybołówstwo w dobrach klasztoru trzemeszeńskiego w średniowieczu Przemysław Hubert Dorszewski s. 7-13
Czy tak zwany traktat dzierzgoński był fenomenem swoich czasów? Joanna Wyżlic s. 15-35
Wspólność krwi w małżeństwach z rodu szwedzkich Wazów do końca XVI w. Michał Świętoniowski s. 37-73
Problematyka kozacka w piśmiennictwie Joachima Lelewela Dawid Graczyk s. 75-90
Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w świetle konstytucji tyrnowskiej z 1879 r. Bartłomiej Rusin s. 91-101
Zjawisko żebractwa w krajach włoskich w oczach polskich podróżników w pierwszej połowie XIX w. Marta Zbrzeźniak s. 103-111
Gubernator Warszawy gen. Jan Krukowiecki : działalność wywiadowcza i zwalczanie szpiegostwa : przyczynek do badań Michał Swędrowski s. 113-129
Kobieta i czas wolny w codziennym życiu dziewiętnastowiecznych rodzin ziemiańskich i szlacheckich na ziemiach litewsko-białoruskich : w świetle wybranych relacji pamiętnikarskich Malwina Mazan-Jakubowska s. 131-142
Kiedy Kreml pisał polską historię : przejawy propagandy komunistycznej w przedstawianiu historii Polski w wybranych podręcznikach szkolnych okresu stalinowskiego Mateusz Przybysz s. 143-155
Dzieje powojennej kinematografii na Warmii i Mazurach (1945-1950) Anna Bujko s. 157-172
Traktaty z Kuronami z 1230 roku Joanna Wyżlic s. 175-179
Andreas von Velven, Meister des D. O. in Livland, schliesst mit den abgefallen gewesenen Oeselern, Namens des B. Von Oesel, einen Friedensvertrag, im J. 1241 : Andrzej von Felben, Mistrz zakonu niemieckiego w Inflantach, zawiera traktat pokojowy z pozostałymi odstępcami w imieniu biskupa Ozylii w roku 1241 Joanna Wyżlic s. 181-184
Anno, O.M., vermehrt die den Oeselern von seinem Vorgänger Andreas erthilten Rechte, den 27. August 1255 : Anno, Mistrz Zakonu, pomnaża Ozylijczykom przez swojego następcę Andrzeja [von Felben] przyznane prawa, 27. sierpnia 1255 roku Joanna Wyżlic s. 185-188
Otto von Lutterberg, O. M., bestimmt die Leistungen der Curen, im August 1267 : Otto von Lutterberg, Mistrz zakonu, określa usługi Kurów, w sierpniu 1267 Joanna Wyżlic s. 189-192
Albert, Erzb. von Riga, Johanes, Probst, und Walter von Nortike, O. M., bestimmen die Abgeben der Semgallen, den 6. Juli 1272 : Albert, arcybiskup ryski, Johan prepozyt i Walter von Nordek, mistrz zakonny, określają obowiązki Semigalii, dnia 6 lipca 1272 r. Joanna Wyżlic s. 193-196
Hermann, Bischof von Oesel, erneuert und bestätigt die von seinem Vorgänger über die Leistung von zehnten und Abgaben Aller Art durch die neubekhrten erlassenen Statute, im Jahr 1284 : Herman, biskup Ozylii, przedłuża i potwierdza postanowienia wydane przez jego poprzednika o świadczeniach z dziesięciny i opłatach wszelkiego rodzaju przez neofitów, w roku 1284 Joanna Wyżlic s. 197-200
"Die Entstehung der Einleitung des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794", Andreas Schwennicke, Frankfurt am Main 1993 : [recenzja] Krzysztof Kasperowicz Andreas Schwennicke (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Noty o Autorach s. 208-210