Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Meritum
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 3
Die Rolle des Erbrechts in der Argumentation der Königsherrschaft durch Petrus Crassus Przemysław Hubert Dorszewski s. 7-16
Ogrody strzeleckie w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich XIV-XVI wieku na przykładzie Torunia, Chełmna, Brodnicy i Elbląga Krzysztof Mastykarz s. 17-26
Okoliczności zawarcia umów w Krewie i Wołkowysku, między panami małopolskimi a Jagiełłą, dotyczących warunków jego mariażu z Jadwigą Andegaweńską (1385-1386) Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 27-41
Держнава Богдана Хмельницького: проблема концептуализации в сучасный польский историографии Володимир Маслак s. 43-52
Польски школи в культурному довкилли миських поселень правобережной Украини наприкинци ХVIII - початку ХIХ ст. Олена Прищепа s. 53-61
Anna Oskierczanka - ziemianka kresowa w świetle swojego pamiętnika Grażyna Czerniak Jolanta Kowalik s. 63-73
Straż Bezpieczeństwa w województwie płockim w pierwszym okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 75-88
Podróże hrabiów Kossakowskich z linii Wojtkuskiej po Europie przedstawione w rodzinnych wspomnieniach Mateusz Klempert s. 89-106
"Cały świat gra nam skocznego tana" : o świecie Józefa Kremera na podstawie polskiego etapu w podróży do Włoch Patrycja Franczyk s. 107-118
Historia księdza - tajnego współpracownika o pseudonimie "Onufry" w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa Krzysztof Andrzej Kierski s. 119-143
Kolonizacja Królestwa Prus za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713-1740) w świetle wybranych edyktów pruskich Rafał Borkowski s. 147-166
Pierwszy rozkaz organizacyjny Pomocniczej Służby Kobiet wydany w Buzułuku 6 I 1942 r. przez gen. Władysława Andersa Krzysztof Andrzej Kierski s. 167-176
VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 25-26 października 2013 r. Krzysztof Andrzej Kierski s. 179-183
"Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka", Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek, Warszawa 2011 : [recenzja] Kinga Lisowska Janusz Korzeniowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Machałek (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Sprawozdanie z odczytu profesora Aleksandra Krawcewicza z Grodna, wygłoszonego 11 marca w sali Rady Wydziału Humanistycznego o godz. 13.30 : tematem wystąpienia była: „Współczesna historiografia białoruska i wyzwania stojące przed nią” Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 189-190
Noty o Autorach s. 191-193