Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Meritum
2010, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje św. Wojciecha i benedyktynów w Trzemesznie: między mitem a rzeczywistością Przemysław Hubert Dorszewski s. 5-25
Charakterystyka materiału źródłowego oraz dotychczasowy stan badań nad miejscami i formami rozrywki w miastach ziemi chełmińskiej (Toruń, Chełmno, Grudziądz, Brodnica) w okresie od XIV do XVI wieku Krzysztof Mastykarz s. 27-37
Sejmik średzki wobec kozaczyzny ukrainnej do 1648 roku Roman Sidorski s. 39-46
Młodość i początki kariery hetmana kozackiego Jana Wyhowskiego (do 1648 roku) Dawid Graczyk s. 47-68
Kontrowersyjne sądy Wawrzyńca Rudawskiego przedstawione na kartach jego "Historii polskiej od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego" Michał Świętoniowski s. 69-77
Kraje włoskie na łamach "Gazety Warszawskiej" 1815–1830 Marta Zbrzeźniak s. 79-90
Generał Jan Krukowiecki w pierwszych dniach powstania listopadowego Michał Swędrowski s. 91-105
Obraz Otto von Bismarcka na łamach "Kuriera Poznańskiego" w świetle antykościelnych ustaw z lat 1872–1873 Rafał Machniak s. 107-119
Żydzi w twórczości wierszowanej mazurskich poetów ludowych w drugiej połowie XIX wieku Magdalena Żółtowska-Sikora s. 121-138
"Szaleńcy boży" w otoczeniu cara Mikołaja II Joanna Wyżlic s. 139-149
Dyplomacja Szerpów: Younghusband w Tybecie 1903–1904 Łukasz Paweł Fafiński s. 151-160
Aleksander Chrząszczewski – zapomniany geniusz polskiej filozofii polityki? Artur Sobiela s. 161-173
Apteki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 Anna Kostrzewa s. 175-186
Problem niejednoznaczności źródeł dotyczących osób współpracujących z aparatem bezpieczeństwa PRL na wybranych przykładach księży Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Diecezji Mazurskiej Dominik Krysiak s. 187-195
Muzeum jako nośnik pamięci na Warmii i Mazurach w latach 1945–1970 Joanna Jakutowicz s. 197-207
Pięćdziesiąt lat działalności tygodnika "Das Ostpreussenblatt" Jacek Antoniewicz s. 211-218
Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych Paulina Napierała s. 219-239
Wenecki list Bonawentury Niemojowskiego do brata Wincentego z dnia 19 lutego 1817 roku Marta Zbrzeźniak s. 243-253
Czas pokuty: generał Jan Krukowiecki na kartach dziennika swej żony, Heleny z Wolskich (listopad 1831 – grudzień 1833) Michał Swędrowski s. 255-270
Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich nr /11984/191 Emilia Figura-Osełkowska s. 271-276
"Berserkir i úlfheðnar w historii, mitach i legendach", Łukasz Malinowski, Kraków 2009 : [recenzja] Krzysztof Wróblewski Łukasz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku", Anna Pachocka, Kraków 2009 : [recenzja] Marta Zbrzeźniak Anna Pachocka (aut. dzieła rec.) s. 283-289
"Śladami ludzi morza: Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej", Lidia Potykanowicz-Suda, Marcin Westphal, Gdańsk 2008 : [recenzja] Jędrzej Jednacz Lidia Potykanowicz-Suda (aut. dzieła rec.) Marcin Westphal (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Noty o autorach s. 296-299