Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Meritum
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do biografii Wincentego Gosiewskiego Szymon Mich s. 7-19
Kat jako członek społeczności miejskiej wieków XVI-XVIII Marek M. Pacholec s. 21-46
Krukowiecki a wybór Skrzyneckiego na Wodza Naczelnego Michał Swędrowski s. 47-68
Naród włoski we wspomnieniach podróżniczych Michała Wiszniewskiego Marta Zbrzeźniak s. 69-81
Wpływ linii kolejowej Cranz-Królewiec na rozwój Cranzu jako uzdrowiska Łukasz Paweł Fafiński s. 83-92
Przetłumaczony świat: mazurskie transfery językowe (1860-1939) Magdalena Żółtowska-Sikora s. 93-113
Litwa na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1905-1914 Monika Krogulska-Krysiak s. 115-124
Przyczynek do badań nad turystyką niemiecką w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym Emilia Figura-Osełkowska s. 125-132
Ukraina Sowiecka w latach 1921-1929 w raportach polskich dyplomatów Tomasz Grajżul s. 133-161
Szwedzka misja charytatywna a kwestia utworzenia domu dziecka w Mikołajkach (1946-1949) Dominik Krysiak s. 163-177
Planowa akcja wysiedlenia Niemców z województwa olsztyńskiego (1946-1948) Anna Kostrzewa s. 179-199
Układy i porozumienia między PRL i RFN w latach siedemdziesiątych na łamach "Das Ostpreussenblatt" Jacek Antoniewicz s. 201-211
Postmoderniści prawicy? - Publicystyka pisma "Stańczyk" w latach 1986-2004 Artur Sobiela s. 213-225
Status granic morskich Svalbardu oraz interpretacja Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku z perspektywy dzisiejszego Międzynarodowego Prawa Morza Mariusz Mieczkowski s. 227-244
Jan Krukowiecki, Opisanie dnia 15 sierpnia Michał Swędrowski s. 247-268
Pacyfikacja Galicji Wschodniej w 1930 roku w świetle interpelacji posłów Klubu Ukraińskiego z dnia 24 kwietnia 1931 roku Tomasz Grajżul Michał Swędrowski s. 269-278
Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach w świetle sprawozdania wojewody olsztyńskiego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 16 stycznia 1948 Anna Kostrzewa Michał Swędrowski s. 279-288
"Opactwo czerwińskie w średniowieczu", Marek Stawski, Warszawa 2007 : [recenzja] Przemysław Hubert Dorszewski Marek Stawski (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Magia i czary: polowania na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych", Jacek Wijaczka, Toruń 2008 : [recenzja] Marek M. Pacholec Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Fuengirola 1810", Krzysztof Mazowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Michał Swędrowski Krzysztof Mazowski (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Ponętna, uległa, akuratna... Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników)", Małgorzata Stawiak-Ososińska, Kraków 2009 : [recenzja] Marta Zbrzeźniak Małgorzata Stawiak-Ososińska (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"The British invasion of Tibet: colonel Younghusband, 1904", London 1999 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński s. 313-315
"Syn czerwonego księcia",Antoni Zambrowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Artur Sobiela Antoni Zambrowski (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Najnowsza historia Kościoła: katolicy i Kościoły Chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005)", Kraków 2008 : [recenzja] Kinga Dorbach s. 321-325
"Conflict and Order in Svalbard Waters", Torbjorn Pedersen, Tromso 2008 : [recenzja] Mariusz Mieczkowski Torbjorn Pedersen (aut. dzieła rec.) s. 327-331
Biogramy autorów s. 334-339