Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Meritum
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porta Regia a misja pruska Świętego Wojciecha według źrodeł hagiograficznych Przemysław Hubert Dorszewski s. 7-19
Et nemini parcatur, czyli co chcieli wiedzieć monarchowie średniowieczni o swoich poddanych? : przykład angielski (XI-XIII w.) Bartosz Klusek s. 21-33
Książę Jaksa z XII wieku – wymowa źródeł a historiografia Damian Kała s. 35-58
Recepcja dokumentu na Litwie Joanna Wyżlic s. 59-69
Hetman kozacki Jan Wyhowski w historiografii polskiej i zagranicznej – stan badań Dawid Graczyk s. 71-91
Obraz sporów szwedzko-siedmiogrodzkich podczas kampanii 1657 roku w Rzeczypospolitej w pamiętnikach Hugues de Perlona Michał Świętoniowski s. 93-112
Obraz Konigsberga w kulturze rosyjskiej na podstawie relacji wybranych autorów (w XVIII–XIX wieku) Szymon Mich s. 113-127
Karol Wojtyła na Warmii i Mazurach w świetle archiwaliów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wydziału do Spraw Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej Artur Hebel s. 129-142
Wątki antykomunistyczne w polskiej muzyce punk 1978–1989 Artur Sobiela s. 143-160
Traktat z Kuronią z 28 grudnia 1229 roku Joanna Wyżlic s. 163-167
Wspomnienia Henryka Fredry z wyprawy na Capri i Wezuwiusz (1838) Marta Zbrzeźniak s. 169-179
„Die Sagen von Sensburger Stadtwappen” Georga Johanna Freiherr von Hassela jako źrodło poznania symboliki herbu miasta Mrągowa Piotr Patejuk s. 181-189
Stan sanitarny w powiecie piskim w świetle sprawozdania z wyjazdu inspekcyjnego na teren powiatu piskiego w dn. 8–21 lutego 1946 r. Anna Bujko s. 191-198
"Europa XIX wieku: historia kulturowa", Hannu Salmi,Kraków 2010 : [recenzja] Marta Zbrzeźniak Hannu Salmi (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Wojna pod ziemią 1914–1918", Simon Jones, Zakrzewo 2011 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Simon Jones (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Mydlenie oczu: przypadki propagandy w Polsce", Piotr Osęka, Kraków 2010 : [recenzja] Rafał Opulski Piotr Osęka (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"Od ONR-u do PAX-u", Zygmunt Przetakiewicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Artur Sobiela Zygmunt Przetakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221-227
Noty o autorach s. 228-231