Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2013, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy wymuszone zaginięcia mogą stanowić problem systemowy w kontekście orzecznictwa ETPC? : rozważania na temat wyroku ETPC w sprawie Aslakhanova i inni przeciwko Rosji Jakub Czepek s. 7-17
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Tadeusz Jasudowicz s. 19-40
Problematyka dyscypliny szkolnej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka Małgorzata Judycka s. 41-58
O jakości polskiego rozliczenia z przeszłością w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "Przemyk przeciwko Polsce" Maciej Lubiszewski s. 59-68
Podstawy obowiązku ustanowienia i stosowania krajowych gwarancji proceduralnych w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Rafał Mizerski s. 69-106
Refleksje na temat prawa do życia na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "P. i S. przeciwko Polsce" Adam Nawrocki s. 107-113
Dziecko-żołnierz jako czynna ofiara konfliktu zbrojnego Ilona Biedrzycka s. 115-132
Unilateral use of force under Article 2(4) of the UN Charter : hostage-rescue operations Radosław Fordoński s. 133-157
Zbrodnie przeciwko ludzkości na tle konfliktu w Sierra Leone Kornelia Anna Grabowska s. 159-178
Problematyka odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych popełnianych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Agnieszka Szpak s. 179-203
Ochrona rodziny w sytuacji konfliktu zbrojnego Marta Szuniewicz s. 205-223
Prawa podstawowe a swobody rynku wewnętrznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Miłosz Andruszkiewicz Marcin Naruszewicz s. 225-247
Observaciones generales sobre los regímenes de excepción, con un análisis enfocado a la regulación de situaciones excepcionales en el sistema legislativo e institucional Polaco Paulina Pajkiert s. 249-269
Wybrane problemy ograniczania swobody wyznania przez kryminalizację praktyk religijnych na przykładzie wyroku Landgericht Köln Nr 151 NS 169 Bogusław Sygit Damian Wąsik s. 271-279
"Forging a convention for crimes against humanity", red. Leila Nadya Sadat, Cambridge 2011 : [recenzja] Olga Łachacz Leila Nadya Sadat (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza", Jacek Skrzydło, Toruń 2013 : [recenzja] Michał Balcerzak Jacek Skrzydło (aut. dzieła rec.) s. 286-292