Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2014, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo do życia a czas ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : ewolucja stanowiska ETPC Jakub Czepek s. 5-14
Postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów z perspektywy standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Michał Indan-Pykno s. 15-34
Prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami a neutralność światopoglądowa państwa w Europie Przemysaw Komorowski s. 35-51
Religijnie motywowana dieta więźniów : refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "Vartic przeciwko Rumunii" Adrian Pachciarz s. 53-64
Wolności naukowców w świetle orzecznictwa strasburskiego Joanna Rezmer s. 65-78
Współczesne dylematy praw kulturalnych Magdalena Sitek s. 79-90
Deportacja cudzoziemców w świetle zobowiązań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Marta Szuniewicz s. 91-115
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien Paweł Czubik s. 117-129
Perspektywy ustanowienia Wspólnej Polityki Demograficznej Unii Europejskiej : aspekty merytoryczne i prawne Dobrochna Bach-Golecka Karol Karski s. 131-142
Ludność rdzenna - prawo do samostanowienia - Grenlandia Piotr Daranowski s. 143-157
Roszczenia Polonii w Niemczech : wczoraj i dziś Stefan Hambura Jan Sandorski s. 159-180
Rodzina a prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec małoletnich Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 181-194
Zapłodnienie pozaustrojowe na przykładzie włoskich rozwiązań prawnych w kontekście dyskusji o polskiej ustawie bioetycznej Kamila Naumowicz s. 195-210
Wybrane instytucje prawa pracy służące polityce prorodzinnej Klaudia Stelmaszuk Krystyna Ziółkowska s. 211-224