Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
(Eko)krytyka czystej percepcji Tomasz Sikora s. 9-22
Ryzyko z perspektywy badań kulturowych : wybrane problemy metodologiczne Tomasz Burzyński s. 23-35
Ujarzmić kulturę: literaturoznawczy darwiniści i biologiczne podstawy humanistyki Bartosz Stopel s. 36-47
Osobliwości natury a metoda: filozofia naturalna wobec wyjątku siedemnastowiecznej Anglii Karolina Lebek s. 49-60
"Abendland": Henry Wadsworth Longfellow i świadomość ekopoetycka David Schauffler s. 61-73
Milczące życie liter : o związku języka i przyrody w poezji R.S. Thomasa Joanna Soćko s. 74-87
"Zwierzę - żywe tworzywo artysty?" : zapis debaty - fragmenty Marzena Kubisz Tomasz Porwit Bartosz Stopel Ewa Wylężek s. 90-102
Moje problemy ze sztuką współczesną Ewa Chudyba s. 105-115
Rzecz Tomasz Burzyński Bruno Latour (aut. dzieła rec.) s. 119-127
"Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies", (red.) Greg Garrard, Basingstoke 2012 : [recenzja] Marta Mamet-Michalkiewicz Greg Gerrard (aut. dzieła rec.) s. 131-132
Summaries in English s. 135-137
Informacje dla Autorów s. 139-141