Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Między kulturami: cultural studies a konteksty ideologiczne Wojciech Kalaga s. 9-19
Czy angielski zastąpił (w Polsce) łacinę? Kilka uwag o kwestii językowej na kanwie "Nowel i opowiadań" Henryka Sienkiewicza Andrzej Wicher s. 21-54
Przemysł tłumaczeniowy: Oświecenie jako masowe oszustwo : nowe uwagi na temat nienowego problemu David Schauffler s. 55-65
Menedżer czy inteligent... czyli mit anglisty w kontekstach Maciej Nowak s. 67-91
Pomiędzy przyjemnością a przyjemnością: błazny i łotry tworzą swe listy lektur Sławomir Masłoń s. 95-106
Postmodernistyczny Zaratustra jako masowy produkt liberalnego systemu edukacyjnego, czyli Richarda Rorty'ego filozofia edukacji humanistycznej Leszek Drong s. 107-119
Noty o książkach Agata Sitko Ewa Wylężek s. 123-127
Summaries in English s. 131-132
Informacje dla Autorów s. 133-135