Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Tekst/Czytelnik/Margines Wojciech Kalaga Emanuel Prower Tadeusz Rachwał Tadeusz Sławek s. 9-32
Nostalgie Wojciech Kalaga s. 33-34
Paradoksy związane ze spożywaniem pokarmów w średniowieczu - wstępny rekonesans oparty główniena analizie wiersza Słoty "O zachowaniu się przy stole" Andrzej Wicher s. 37-45
Rytuały pokuty, zmiana waloryzacji przemocy a paradoksy multikulturalizmu Bartosz Korzeniewski s. 47-59
Pan od malarstwa : Georgesa Didi-Hubermana koncepcja widzenia Paweł Mościcki s. 61-71
Nadmiar i zubożenie: ciało sztuki Bruce'a Naumana Sławomir Masłoń s. 73-90
Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura Ewa Bińczyk s. 91-102
Žižka problemy z nadmiarem Agnieszka Doda s. 103-115
De(kon)strukcja podmiotu jako propozycja epistemologiczna : Białoszewski i Heidegger Adrian Gleń s. 117-132
Inny i Tekst : tajemnica Remigiusz Ryziński s. 133-142
Czas kobiecego "jeszcze" : relacja z seminarium teoretycznego Irina Sandomirska s. 145-153
Bądźmy realistkami : wyobrażenie miłości we współczesnym świecie Renata Bożek Irena Rychłowska s. 155-164
Mniej niż ćwierć? O pilnej potrzeby rewizjonizmu w studiach postkolonialnych Zbigniew Białas s. 165-173
Kultura jako przedmiot badań : o możliwości systematyki w obszarze "critical culture studies" Ewa Pępiak s. 177-185
Josefa Mitterera ucieczka od esencjalizmu Ewa Bińczyk s. 187-194
Auto-translacja jaźni Mary Besemeres Anna Chromik s. 197-202
Mapy, rasa, tożsamość: niebezpieczne związki Katarzyna Nowak Karen Piper (aut. dzieła rec.) s. 203-208
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 209-221
Summaries in English s. 223-224