Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-8
O co tu się bić? : słowo wstępne od redaktora numeru Lech Witkowski s. 11-12
Ludzie (w) ruchu świecie przywództwa ad hoc Zygmunt Bauman s. 15-19
Czy to był rok karnawału? Świadectwo odmiennych strategii wpływu w "Solidarności" Karol Sauerland s. 20-43
Autorytet i wartości u stóp Lech Witkowski s. 44-69
Autorytety "podejrzane" w wyobraźni zbiorowej i ich fantazmatyczne przedłużenie w egzystencji (hypomneumata) Monika Jaworska-Witkowska s. 73-109
Wielkie bulwary kultury : pedagogiczne tropy wokół hierarchii i klasyków Krzysztof Maliszewski s. 110-131
Seks i trwoga, czyli autorytet w estetykach zgrozy i afirmacji łukasz Michalski s. 132-158
Autorytet reżysera w teatrze Kazimierz Braun s. 159-183
Kwestia kultury w nowoczesności, czyli co widać z Olimpu, a czego nie widać : uwagi do Lecha Witkowskiego Michał Kruszelnicki Wojciech Kruszelnicki s. 187-204
Między tragizmem, śmietnikiem i pychą : próba odpowiedzi moim Znakomitym Polemistom Lech Witkowski s. 205-217
"Aktor romantyczny i "bardochwalstwo" Jacek Mydla Celestine Woo (aut. dzieła rec.) s. 221-227
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 231-234
Summaries in English s. 237-240
Informacje dla Autorów s. 241-243