Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Użycia i nadużycia historii : o odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie Georg G. Iggers s. 9-16
Pochwała subiektywności Frank Ankersmit s. 17-36
Ku archeontologii martwego ciała : kontemplacyjne podejście do przeszłości Ewa Domańska s. 37-60
Historyk jako tłumacz Fernando Sanchez-Marcos s. 61-73
Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej Aleksander Wilkoń s. 75-80
Foucault, najpierw, służy czynieniu wojny Maria Solarska s. 81-87
"Moim domem jest moje dzieło" Grzegorz Dziamski s. 91-95
Świecić światłem odbitym : A. Zybertowiczowi w odpowiedzi Grzegorz Trela s. 97-102
Dyskurs historii Roland Barthes s. 105-115
Pismo historii Michel de Certeau s. 117-142
Czy narratywista może zostać moralistą? Tomasz Pawelec Hayden White (aut. dzieła rec.) s. 145-149
Pasywność radykalna Ewa Borkowska Thomas Carl Wall (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Nowa filozofia ufności" czyli Agata Bielik-Robson jako "tropiciel współczesnych patologii" Andrzej Skrendo Agata Bielik-Robson (aut. dzieła rec.) s. 157-162
Kwadrat, koło, trójkąt Jerzy Madejski Aleksandra Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 163-168
Rozdroża pluralizmu kulturowego Aleksandra Podgórniak Christian Joppke (aut. dzieła rec.) Steven Lukes (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Formy bezkształtnej jaźni Tomasz Sikora Joan Stambaugh (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Książki nadesłane s. 177
Streszczenia s. 179-180