Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Odpad w obiegu: strategie symbolicznego recyklingu Anna Chromik-Krzykawska s. 9-21
Recykling a kultura Marek Kulisz s. 23-29
Terapeutyczny recykling Sławomir Masłoń s. 31-41
Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schüssler Fiorenzy Aleksander Gomola s. 43-51
Emigracja, cyrkularność, utopijny projekt tożsamości: przypadek Heleny Modrzejewskiej Katarzyna Nowak s. 53-63
Bergson o aspektach poznawczych zagadnienia porządku, nieporządku, niebytu, nicości, niczego w systemowym ujęciu rzeczywistości Krzysztof Pezdek s. 67-83
Ślicznotka Hauptsturmführera Mengelego : o krytycznej powieści Zyty Rudzkiej Arkadiusz Morawiec s. 87-99
Teologia czy teologia feministyczna? Mary Daly, "Beyond God the Father" Marta Zając s. 101-113
Bhabha poskromiony? Anna Bysiecka David Huddart (aut. dzieła rec.) s. 117-121
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 122-129
Summaries in English s. 130-132