Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Jak dotrzeć do fikcyjnych światów? Lubomir Doležel s. 9-21
Proliferacyjne efekty fikcji : naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka Jakub Češka s. 23-50
Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej Bohumil Fořt s. 51-61
Literatura czeska i nowe media : wprowadzenie do tematu Karel Piorecký s. 63-88
Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej Jiří Koten s. 91-106
Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela Ondřej Sládek s. 107-123
Czy Ameryka może być post-etniczna? Czarny Atlantyk i interwencyjne dyskursy postkolonializmu a afroamerykańskie studia kulturowe Izabella Penier s. 127-143
Gwałcenie zaleceń Becketta odnośnie teatru w Polsce Ewa Brzeska s. 145-153
Poszerzenie historii, czyli (teoretyczny) kres antropocentryzmu Marzena Kubisz Éric Baratay (aut. dzieła rec.) s. 157-164
"Hopper wirtualny : obrazy w pamiętającym spojrzeniu", Filip Lipiński, Toruń 2013 : [recenzja] Ewa Wylężek Filip Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Darwinowskie paradygmaty : mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej", Dominika Oramus, Kraków 2015 : [recenzja] Bartłomiej Kuchciński Dominika Oramus (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Summaries in English s. 175-177
Informacje dla Autorów s. 179-181