Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Er(r)go Wojciech Kalaga s. 5-6
Filozoficzne aspekty widzialności Edyta Stawowczyk s. 9-24
Elektroniczne przestrzenie widzenia Andrzej Gwóźdź s. 25-31
Kondycja spektaklu : produkt, próźnia, przyśpieszenie Marcin Mazurek s. 33-41
Podróżować: jeździć, widzieć, myśleć Barbara Kita s. 43-51
Człowiek w dobie mediów - media w dobie biotechnologii s. 53-66
    Zacytuj
  • Udostępnij
Człowiek w dobie mediów - media w dobie biotechnologii Wojciech Chyła s. 53-66
Żwir w miejsce podmiotu : o wczesnych pracach Roberta Smithsona Paweł Polit s. 67-81
Rozszczepione spojrzenia, inskrypcje, scenotafia: o Kieślowskiego filmowaniu żałoby Dragan Kujundžić s. 83-104
Świat według Bridget Jones: rozważania nad fenomenem znaczeniotwórczym femino-polo Katarzyna Smyczyńska s. 107-112
Wirtualny podmiot Bukatmana - wprowadzenie Marcin Mazurek s. 113-114
Tożsamość terminalna: podmiot wirtualny w postmodernistycznej fantastyce naukowej Scott Bukatman s. 117-134
Media w mgławicy dyskursów Tomasz Stępień Andrzej Gwóźdź (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Wirtualizacja - próba spojrzenia osobnego Małgorzata Tomaszkiewicz-Ostrowska Pierre Levy (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Dylematy kultury terminalnej Marcin Mazurek Scott Bukatman (aut. dzieła rec.) s. 147-149
Jaźń i epifanie Olga Kałuża Charles Taylor (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 155-163
Tytuły nadesłane s. 165
Summaries in English s. 167-168