Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2014, Numer 2 (26)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 5-6
Propozycja metodyczna badań regionalnego potencjału innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych Małgorzata Bednarczyk s. 9-19
Polityka cenowa polskich hoteli ekskluzywnych w elektronicznych kanałach dystrybucji usług hotelarskich Katarzyna Biełuszko s. 21-36