Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2014, Numer 1 (25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 5
Konkurencja i polityka konkurencji na rynku turystycznym Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 9-25
Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych Magdalena Kachniewska s. 27-42
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta – zarys koncepcji Iryna Manczak s. 43-60
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym Jolanta Mirek s. 61-78
Produkty systemowe na rynku turystycznym Agata Niemczyk s. 79-99
Relacje na rynku turystycznym Aleksander Panasiuk s. 101-114
Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego : podejście teoretyczne i praktyczne Michał Roman s. 115-128
Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce Ewa Dziedzic Teresa Skalska s. 129-143
Współczesne obiekty sportowe jako podmioty na rynku turystyki biznesowej w Polsce Krzysztof Cieślikowski Joanna Kantyka s. 147-161
Współpraca przedsiębiorstw jako element zarządzania regionem turystycznym Maciej Dębski s. 163-178
Niestandardowe techniki marketingowe w działalności przedsiębiorstw turystycznych Katarzyna Majchrzak Katarzyna Nowak s. 179-197
Wybrane czynniki wpływające na ceny usług hotelarskich w polskich miastach wojewódzkich Marcin Hundert Adam Pawlicz s. 199-212
Usługi firmowe – wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako Michał Rudnicki s. 213-229
Kompetencje zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na rynku pracy Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 231-248
Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne Agata Balińska s. 251-264
Przystosowanie wybranych atrakcji turystycznych do obsługi współczesnego ruchu turystycznego w opinii wybranej grupy konsumentów Justyna Cieplik Wojciech Fedyk Izabela Gruszka Tomasz Smolarski s. 265-284
Zachowania nabywcze turystów wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego Joanna Kizielewicz s. 285-308
Uwarunkowania aktywności turystycznej osób w starszym wieku : studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku Krzysztof Parzych s. 309-325
Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego Sławomir Pytel s. 327-340
Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna Alina Zajadacz Joanna Śniadek s. 341-365
Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Andrzej Wołoszyn s. 367-383
Autentyczność obiektywistyczna wybranych typów atrakcji w oczach turysty w kształtowaniu doświadczenia turystów Michał Żemła s. 385-404