Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2016, Numer 1 (33)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 7-8
Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika Janusz Olearnik s. 9-20
Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce Katarzyna Majchrzak s. 21-30
Znaczenie koncepcji "sharing economy" na rynku turystycznym Izabela Gruszka Anna Krajewska-Smardz Katarzyna Szalonka s. 31-42
Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną Romana Głowacka-Wołoszyn Izabela Kurzawa Andrzej Wołoszyn s. 43-54
Wirtualizacja i prosumpcja : innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce Daria E. Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 55-68
Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów Piotr Gryszel s. 69-80
Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej : studium przypadku regionu Laponii (Finlandia) Matylda Awedyk s. 81-92
Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego Aleksander Panasiuk s. 93-106
Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce Wojciech Fedyk Mieczysław Morawski s. 107-124
Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego Małgorzata Starczewska s. 125-134
Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych Wojciech Fedyk Magdalena Kachniewska s. 135-150
Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim Stefan Bosiacki s. 151-162
Instytucjonalne przesłanki istnienia convention bureau Natalia Piechota s. 163-174
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej : nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce Tomasz Studzieniecki s. 175-186
Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych Iwona Wilk s. 187-198
Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji Jadwiga Berbeka s. 199-210
Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 211-224
Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi Krzysztof Celuch s. 225-234
Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa : nowy trend w turystyce eventowej : na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce Magdalena Duda-Seifert s. 235-246
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej Krzysztof Borodako s. 247-258
Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej Aneta Brzykca Leszek Kozłowski Roman Rudnicki s. 259-272
Tożsamość współczesnego backpackera : między kontrkulturowością a indywidualizmem Jolanta Barbara Jabłonkowska s. 273-286
Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej Andrzej Hadzik Jakub Ryśnik Rajmund Tomik s. 287-300
Geoturystyka : nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa Ziemi w turystyce : studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów w Sudetach Zachodnich Edyta Pijet-Migoń s. 301-312
Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej Mikołaj Jalinik s. 313-322
Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego Arkadiusz Niedziółka s. 323-334