Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2016, Numer 2 (34)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 7-8
Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży-agenta turystycznego Jolanta Latosińska s. 9-20
Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw Polski Adrian P. Lubowiecki-Vikuk Zbigniew Podgórski s. 21-34
Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego Magdalena Kugiejko s. 35-47
Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów Jerzy Gębski Małgorzata Kosicka-Gębska Katarzyna Kwiecińska s. 49-59
Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów Magdalena Kamińska Aleksandra Łapko s. 61-71
Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk Anna K. Mazurek-Kusiak Bogusław Sawicki s. 73-81
Aktywność turystyczna seniorów w Polsce Anna Ociepka Sławomir Pytel s. 83-94
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi : studium przypadku Adam Roszak Jarosław Uglis s. 95-105
Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce Jowita Górka Joanna Śniadek s. 107-118
Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce Jan Zawadka s. 119-129
Strategiczna Karta Wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi Krzysztof Herman Mateusz Naramski Adam Szromek s. 131-141
Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem : case study Maria Jeznach Natalia Niewęgłowska Agnieszka Tul-Kryszczuk s. 143-153
Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim Adam Pawlicz s. 155-165
Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim Anna Przybylska s. 167-176
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012 : implikacje dla praktyki gospodarczej Tadeusz Grabiński Daniel Puciato s. 177-187
Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych : studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko-Biała Jacek M. Ruszkowski Irena Szewczyk s. 189-200
Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 201-210
Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego Sylwia Toczek-Werner s. 211-223
Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim Karolina Michalska s. 225-236
Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych Ewa Grabińska Sebastian Grabowski s. 237-249
Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym Joanna Hawlena s. 251-260
Wykorzystanie algorytmu Conwaya w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych Adam Szromek s. 261-272
Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie parków wodnych Izabela Gruszka Dariusz Ilnicki Anna Krajewska-Smardz s. 273-283
Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów Hanna Górska-Warsewicz Olena Kulykovets Zuzanna Tchorek s. 285-295
Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów Katarzyna Janeczko Artur Zieliński s. 297-307
Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych Iwona Kowalczuk s. 309-319
Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych Agnieszka Maciąg s. 321-329
Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych : identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru Marlena Bednarska Marcin Olszewski s. 331-341
Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego Aleksandra Grobelna s. 343-359
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej Sylwia Lasota Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 361-376
Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego Anna Tokarz-Kocik s. 377-385
Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta Marlena Bednarska Marcin Olszewski s. 387-398