Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2015, Numer 2 (30)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 5
Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej Ewa Kasperska Mirosław Kasperski s. 9-24
Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej : wybrane aspekty Wiesława Kuźniar Tomasz Surmacz s. 25-36
Wybrane problemy pomiaru regulacji rynku turystycznego Adam Pawlicz s. 37-50
Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce Jolanta Cichowska s. 53-67
Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków Grzegorz Godlewski s. 69-85
Rozwój usług agroturystycznych na rynku turystycznym Białorusi Ivan Pirozhnik s. 87-107
Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy Jadwiga Biegańska Elżbieta Grzelak-Kostulska Monika Kosmela Stefania Środa-Murawska s. 125-141
Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów Małgorzata Borkowska-Niszczota s. 145-164
Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin Piotr Krajewski Barbara Mastalska-Cetera s. 165-181
Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru : percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca Marta J. Jóźwik Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 183-197
Analiza wybranych czynników kształtujących poziom efektywności organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska Dariusz Kuczyński Barbara Marciszewska Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 199-215
Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji Jan A. Wendt Tomasz Wiskulski s. 217-231
Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach Piotr Zawadzki s. 233-245