Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2015, Numer 4 (32)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Beata Meyer s. 5
The Innovation System of a Tourist Enterprise : a Model Approach Małgorzata Januszewska Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 7-18
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis Anna Karaś Leszek Kozioł s. 19-29
The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations Anna Królikowska-Tomczak s. 31-44
The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg Mariusz Miedziński s. 45-62
The Curative Function of the Village : Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials Eleonora Gonda-Soroczyńska Maria Hełdak s. 63-74
The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of "Institutional Promotion" Mirosław Marczak s. 75-87
The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province Ewa Pałka s. 89-98
Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers Anna Przybylska s. 99-108
The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users : a Comparative Case Study Justyna Cieplik Wojciech Fedyk Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 109-122
The Tourism Potential of Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation Anna Dłużewska Alicja Gonia Hanna Michniewicz-Ankiersztajn s. 123-141
The Selected Aspects of Tourism Development : an Example of the Świętokrzyskie Province Iwona Kiniorska s. 143-156
The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks Piotr Krajewski Barbara Mastalska-Cetera s. 157-168
The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product Anna Gardzińska Beata Meyer Agnieszka Sawińska s. 169-182
The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas Jan Kazak Katarzyna Przybyła s. 183-191
Tourism Activity among Seniors : a Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship Małgorzata Samusjew Joanna Zielińska-Szczepkowska s. 193-204