Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2015, Numer 3 (31)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Beata Meyer s. 5
Moderators of Job Characteristics : Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry Marlena Bednarska s. 9-24
Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market Katarzyna Biełuszko s. 25-37
The Scientific Identity of Tourism Research : Polish Views versus Those of Foreign Academia Leszek Butowski s. 39-73
Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration Katarzyna Wojciechowska s. 75-86
The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra Maria Hełdak Sylwia Rak Jakub Szczepański s. 89-104
Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace : Analyzing the Selected Job Outcomes Aleksandra Grobelna s. 105-124
The Structure of the Health Resort Tourism Brand Aleksander Panasiuk s. 125-137
Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism : the Old Town in Warsaw Anna Ostrowska-Tryzno Anna Pawlikowska-Piechotka s. 139-158
Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region Agnieszka Gawlik Daniel Puciato s. 159-178
The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in the Eastern Poland Anna Balińska Grażyna Anna Ciepiela s. 181-206
Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland Edyta Gheribi s. 207-220
The Tourist Attractiveness of Rural Spas on the Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój Eleonora Gonda-Sroczyńska Maria Hełdak s. 221-238
The Negative effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities Joanna Kosmaczewska s. 239-257
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland Justyna Cieplik Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 259-285
Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz-Kocik s. 287-301