Tytuł Ekonomiczne Problemy Turystyki
ISSN 1644-0501
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ekonomiczne Problemy Turystyki
2014, Numer 3 (27)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Meyer s. 5
Czynniki kształtujące podaż usług noclegowych w Polsce Ewa Dziedzic s. 9-22
Problemy rozwoju turystyki społecznej na polskim rynku turystycznym Piotr Gryszel s. 23-39
Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej Krystyna Krzyżanowska s. 41-55
Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 57-70
Rynek turystyczny : ocena zmian przez przedsiębiorstwa turystyczne i konsumentów usług turystycznych Marcin Molenda s. 71-81
Dziesięć lat "otwartego nieba" nad Polską : implikacje dla turystyki Edyta Pijet-Migoń s. 83-98
Transport pasażerski w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki krajowej Grażyna Rosa s. 99-112
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : analiza wyników badań empirycznych Jan Sikora s. 113-126
Metody i narzędzia oceny skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki oraz produktów turystycznych : zróżnicowania regionalne i lokalne Wojciech Fedyk Mariusz Sołtysik Bartłomiej Walas s. 127-146
Możliwości powstania polsko-węgierskiego rynku turystyki społecznej dzięki projektowi OFF2013 Jadwiga Berbeka s. 149-164
Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych Jerzy Gospodarek s. 165-181
Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie Aleksandra Grobelna s. 183-207
Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego : na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego Anna Gardzińska Beata Meyer s. 209-225
Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 227-242
Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie ("self-catering accommodation") : zarys problemu Marek Więckowski s. 243-257
Turystyka transgraniczna w Polsce jako narzędzie budowania współpracy na pograniczu wschodnim Jacek M. Ruszkowski s. 259-275
Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej Renata Seweryn s. 277-293