Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Monika Sajkowska s. 5-6
Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej : wyniki międzynarodowego badania "The Problem of Child Abuse" Szymon Wójcik s. 7-26
Wiktymizacja dzieci na Litwie Renata Giedrytė Judita Žukauskaitė s. 27-39
Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej Katarzyna Makaruk s. 40-53
Udział dzieci w postępowaniu karnym Olga Trocha s. 54-64
Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci na Litwie - interwencja i profilaktyka Ieva Daniūnaitė Gražina Kašlėjūtė Aušra Kurienė Erna Petkutė s. 65-77
Przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci w rodzinach - program wolontariatu w społeczności lokalnej Ginta Švekere s. 78-85