Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote Angelika Pasek-Gilarska s. 9-22
Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości poza nansowej Jacek Dymowski s. 23-46
Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne : analiza zjawiska Ewa Kusz s. 30-49
Transformacja społeczności lokalnych mająca na celu zapobieganie krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci : podejście oparte na profilaktyce pierwszorzędowej Margot Brown Larry Cohen Annie Lyles s. 47-71
Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce : podstawowe problemy i formy pomocy Maria Kolankiewicz s. 72-87
Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nią związane : o granicy między handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji Małgorzata Pomarańska-Bielecka s. 88-112
Żebractwo dzieci w Polsce Katarzyna Makaruk s. 113-133
Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży : postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014 Dorota Żurkowska s. 134-149
Projekt „Nie przegraj” jako przykład zintegrowanych działań profilaktyczno-pomocowych w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci Lucyna Kicińska s. 150-161