Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak s. 6
O raporcie „Dzieci się liczą 2017” Monika Sajkowska s. 7
Populacja dzieci w Polsce s. 8-9
Ubóstwo dzieci Szymon Wójcik s. 10-31
Dzieci w rodzinie Renata Szredzińska s. 32-67
Dzieci poza rodziną Maria Kolankiewicz s. 68-93
Zdrowie dzieci i młodzieży Renata Szredzińska s. 94-131
Używanie substancji psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej Krzysztof Ostaszewski s. 132-145
Edukacja dzieci i młodzieży : wybrane wyzwania i obszary nierówności Piotr Plichta s. 146-171
Przestępstwa na szkodę dzieci Olga Trocha s. 172-191
Przemoc wobec dzieci Joanna Włodarczyk s. 192-213
Przemoc rówieśnicza Katarzyna Makaruk s. 214-231
Wykorzystywanie seksualne dzieci Monika Sajkowska s. 232-251
Komercyjne wykorzystywanie dzieci Gabriela Kühn s. 252-269
Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie Szymon Wójcik s. 270-287
Jasna strona – partycypacja i zaangażowanie dzieci i młodzieży w korzystne rozwojowo i prospołeczne działania Jacek Pyżalski s. 288-303
Rekomendacje s. 304-307
Program grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The Velux Foundations s. 308-314