Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewiktymizacja w życiu polskich kobiet z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie Agnieszka Izdebska s. 9-31
Rola przemocy doświadczonej w dzieciństwie w podejmowaniu samouszkodzeń Anna Kubiak s. 32-55
Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a zaburzenia odżywiania Katarzyna Pilarczyk s. 56-72
Zdarzenia traumatyczne w okresie dzieciństwa a rozwój osobowości psychopatycznej u osób skazanych Agnieszka Izdebska Beata Pastwa-Wojciechowska s. 73-92
Wychowanie w rodzinie a międzypokoleniowa ścieżka transmisji gotowości do stosowania kar fizycznych i przemocy Karolina Appelt Julita Wojciechowska s. 93-122
Percepcja relacji interpersonalnych u osób uwikłanych w sytuacje wykorzystania seksualnego dziecka Monika Zielona-Jenek s. 123-146
Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi – uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary Marzanna Farnicka Iwona Grzegorzewska s. 147-170