Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Poniżająca przemoc” czy „wychowawczy klaps”? : Dyskursy na temat stosowania kar fizycznych wobec dzieci i ich ustawowego zakazu w Polsce Paweł Tomanek s. 9-34
Dziecka bicie łatwi życie – czyli o przemocy w wychowaniu w opiniach i relacjach rodziców Ewa Jarosz s. 35-54
Kary fizyczne jako przejaw przemocy wobec dzieci Joanna Szafran s. 55-80
Klaps za karę : Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce Joanna Włodarczyk s. 81-107
Metody dyscyplinowania dzieci w Polsce, Chorwacji i na Łotwie : Wyniki międzynarodowego badania ilościowego Katarzyna Makaruk Renata Szredzińska s. 108-129
Przemoc wobec dzieci – studium przypadku dzieci walijskich Grzegorz Libor s. 130-146
Kary fizyczne w wychowaniu dzieci w percepcji rodziców odbywających karę pozbawienia wolności Agnieszka Wróbel-Chmiel s. 147-165
Przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych przez rodziców – obiecujące strategie interwencji Joan E. Durrant Elizabeth T. Gershoff Shawna J. Lee s. 166-204