Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie Agata D'Addato Anne Williams Anna Czajkowska-Błaziak (aut. dzieła rec.) s. 5-10
Kompendium inspirujących praktyk : wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa Agata D'Addato Pat Dolan Jana Hainsworth Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 11-14
Stoiska Rodzicielskie, Flandria i Bruksela, Belgia Steven Strynckx Nele Travers Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 15-23
Ośrodek dla Młodzieży i Rodzin (CJG) oraz ośrodki SPIL w Eindhoven, Holandia Tijne Berg-le Clercq Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 24-36
Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia (NRW), Niemcy Tim Krüger Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 37-48
Program wspierania rodzin w Stenungsund, Szwecja Kerstin Ahlén Vibeke Bing Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 49-60
Dobry Rodzic-Dobry Start, Warszawa, Polska Renata Szredzińska s. 61-74
Dom Rodziców, Brest, Francja Anna Czajkowska-Błaziak Stéphanie Guillemet Justine Honoré s. 75-87
Il Melograno, Accogliere la Nascita (Przyjmowanie Narodzin), Rzym, Włochy Raffaella Scalisi Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 88-97
Bultzatzen - Promocja Sukcesu, Hiszpania Concepción Maiztegui Rosa Santibáñez Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 98-110
Tworzenie sieci Centrów Pomocy Rodzinie skoncentrowanych na wczesnej interwencji, Irlandia Północna, Wielka Brytania Maurice J. Leeson Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 111-124
Program przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin, Rumunia Ștefan Dărăbuș Adrian Oros Radu Tohatan Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 125-136
Kredyty na poprawę warunków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach i rodzin zagrożonych, Bułgaria Boriana Parvanova Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 137-150
Zespół ds. Działań na rzecz Pomocy Rodzinie hrabstwa Neath Port Talbot, Family Action Support Team (FAST), Wielka Brytania (Walia) Andy Senior Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 151-163
Podziękowania s. 164
    Zacytuj
  • Udostępnij