Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo dziecka do obojga rodziców Paweł J. Jaros Marek Michalak s. 11-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny Tomasz Sosnowski s. 56-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika relacji dziecka z ojcem w pierwszych latach życia z perspektywy teorii przywiązania Magdalena Czub s. 74-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Być tatą : wyniki badania polskich ojców Joanna Włodarczyk s. 94-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozytywne interakcje ojciec – dziecko: rola dzieci, ojców i matek Erin K. Holmes Aletha C. Huston Agnieszka Nowak (tłum.) s. 139-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czułem się jak piąte koło u wozu: opowieści ojców o wyłączeniu z „rodzicielskiej drużyny” Barbara Cosson Elinor Graham Renata Szredzińska (tłum.) s. 172-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elementy obiecujących praktyk w programach wsparcia dla ojców: oparte na dowodach wyniki badań inicjatyw skierowanych do ojców Jacinta Bronte-Tinkew Mary Burkhauser Allison J. R. Metz Renata Szredzińska (tłum.) s. 192-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ojcowie małych dzieci – doświadczenia, obserwacje i wnioski z pracy w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje Aneta Grużewska s. 229-248
  Zacytuj
 • Udostępnij