Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Monika Sajkowska s. 9
Nielegalne pośrednictwo adopcyjne : kontrowersje związane z warunkami odpowiedzialności karnej z artykułu 211a kodeksu karnego Małgorzata Pomarańska-Bielecka s. 11-39
Obowiązek zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci w praktyce lekarskiej Kamila Chmielewska s. 40-63
Kogo zobaczę w lustrze? : psychodynamiczna psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej Magdalena Chrzan-Dętkoś s. 82-93
Uwarunkowania zdrowia i choroby u dzieci z domów dziecka Ewelina Geras Aleksandra Kielan Dominika Olejniczak s. 94-115
O trudnych doświadczeniach podopiecznych zawodowych rodzin zastępczych Sylwia Badora Jan Basiaga s. 116-137
„Klaps, a nawet parę pasów...” : stosunek Polaków do przemocy w wychowaniu Ewa Jarosz s. 138-162