Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2005/2006, Tom 7/8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Jana Chryzostoma podczas drugiego wygnania (404-407) Agnieszka Rogozińska s. 9-21
Rozwiązanie małżeństwa w opinii wybranych wschodnich pisarzy wczesnochrześcijańskich i w przepisach prawnych : (do połowy V wieku) Jolanta Dybała s. 23-36
Działalność radnych żydowskich w łódzkim samorządzie w latach 1919-1933 : (wybrane problemy) Małgorzata Olszewska s. 37-57
Łódź w strukturze terytorialnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej (1918-1939) Witold Jarno s. 59-79
Rola Lwa Trockiego podczas rozmów pokojowych w Brześciu Litewskim Mikołaj Mirowski s. 81-116
Kardynał Mindszenty - prymas Węgier, mąż stanu, książę Kościoła Adam Somorjai s. 117-135
Komitety powiatowe i miejskie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie łódzkim w latach 1948-1975 - proces kształtowania i struktura organizacyjna Krzysztof Kolasa s. 137-167
Polityka kolonialna Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesiątych XIX wieku w świetle miesięcznika "Dieło" Piotr Komuński s. 171-183
Anarchosyndykalizm Józefa Zielińskiego Małgorzata Piotrowska s. 185-194
Archiwalia piotrkowskie w czasie I wojny światowej Tomasz Matuszak s. 195-203
Obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim 15 października 1917 r. w świetle "Dziennika Narodowego" i akt miejskich Piotrkowa Daniel Warzocha s. 205-210
"Fernando VII", María Teresa Puga, Barcelona 2004 : [recenzja] Patrycja Jalóbczyk-Adamczyk María Teresa Puga s. 213-218
"Dziecko w Polsce średniowiecznej", Małgorzata Delimata, Poznań 2004 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Małgorzata Delimata (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Historia : poznanie i przekaz", pod. red. Barbary Jakubowskiej, Rzeszów 2000 : [recenzja] Małgorzata Olszewska Barbara Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Liga Narodów w latach 1919-1926", Stanisław Sierpowski, Wrocław 2005 : [recenzja] Paweł Olszewski Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 227-233
"České stopy v gulagu : z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu", Mečislav Borák, Opava 2003 : [recenzja] Andrzej Kobus Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Podróż wojskowo-historyczna pt. "Dzieje militarne Wileńszczyzny w XX wieku", czerwiec 2004 Małgorzata Mierzejewska s. 239-243
"Stalinizm w prowincji rosyjskiej" - wystawa czasowa ze zbiorów "Memoriału Katyń" Paweł Kendra s. 245-247
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Łódzkiego PTH Marek Dutkiewicz s. 249-250