Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2012, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Morskie rarytasy: opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 11-25
Polska piechota zaciężna w systemie bezpieczeństwa państwa w pierwszej połowie XVI w. Aleksander Bołdyrew s. 27-43
Portret bohatera: postać Waleriana Łukasińskiego w historiografii i edukacji historycznej w latach 1900-1939. Aneta Bołdyrew s. 45-77
Straty wojenne powiatu piotrkowskiego w latach 1914-1918 Maciej Hubka s. 79-102
Pułkownik dyplomowany inżynier Stefan Antoni Maciej Rotarski (1886–1959): przyczynek do biografii Waldemar Jaskulski s. 103-126
Jeden z "wyklętych" – Ludwik Danielak "Bojar" (1923-1955) Milena Bykowska s. 127-161
Młodzieżowa organizacja antykomunistyczna "Biały Orzeł" w Moszczenicy (1953) Paweł Wąs s. 163-178
Niemiecka Republika Demokratyczna wobec polskiego kryzysu lat 1980–1981: reakcja ośrodków decyzyjnych, Kościołów i struktur dysydenckich Andrzej Kobus s. 179-200
List hetmana wojsk Dymitra II Samozwańca, Romana Różyńskiego, do bojarstwa i wojewodów moskiewskich – Wasyla Wasyliewicza Golicyna oraz Iwana Siemionowicza Kurakina Marek Gajda s. 203-214
Stan dóbr Andrzeja Gołembowskiego po wojnach napoleońskich w świetle inwentarza z roku 1813 Aleksy Piasta s. 215-229
Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku w 1919 r. w świetle "Dziennika Narodowego" Daniel Warzocha s. 231-237
Źródła do dziejów oświaty w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Matuszak s. 239-261
"Królewski kardynał: studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)", Natalia Nowakowska, Kraków 2011 : [recenzja] Zofia Wilk-Woś Natalia Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Krwawy biały baron", James Palmer, Poznań 2010 : [recenzja] Przemysław Waingertner James Palmer (aut. dzieła rec.) s. 273-278
"Obóz narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919–1939", Robert Rudnicki, Piotrków Trybunalski 2011 : [recenzja] Robert Rudnicki Daniel Warzocha s. 279-287
">>Zrozumieć Rosję<<? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy", Marian Broda, Łódź 2011 : [recenzja] Przemysław Waingertner Marian Broda (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Chiny: upadek i narodziny wielkiej potęgi", Jonathan Fenby, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Kobus Jonathan Fenby (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Ponad granicami: historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej", Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Wrocław 2009 : [recenzja] Andrzej Kobus Grzegorz Majewski Petr Blažek (aut. dzieła rec.) Łukasz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki", red. Halina Robótka, Toruń 2011 : [recenzja] Tomasz Matuszak s. 303-305
Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 r. : (Obchody sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki) Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 309-313