Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2014, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Royal Bills as the Source of the History of Taste and Food in Poland of the Last Jagiellons. Basic Sources and Research Possibilities Aleksander Bołdyrew Aneta Bołdyrew s. 11-27
Miejsce kwestii wyznaniowej w genezie konfederacji barskiej Jerzy Józef Głowacki s. 29-57
„Świat kobiet, tak jak świat mężczyzn, jest podzielony na dwa obozy” : Aleksandra Kołłontaj wobec ruchu feministycznego na początku XX w. Jan Ratuszniak s. 59-70
Opactwo cysterskie w Sulejowie i projekt adaptacji na średnią szkołę rolniczą Rafał Pakuła s. 71-80
Судьба уроженки г. Петроков Александры Николаевны Закутиной (Ногиной, Флоринской) Сергей Н. Черняев s. 81-95
The discourse on sexual education in the social, health and educational press of the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century Aneta Bołdyrew s. 97-116
Walka ze zjawiskiem prostytucji i jej konsekwencjami w Łodzi w latach Wielkiej Wojny Aneta Stawiszyńska s. 117-135
Próby komunalizacji gazowni miejskiej w Piotrkowie w latach 1914-1922 Aleksy Piasta s. 137-152
Sytuacja gospodarcza powiatu piotrkowskiego w latach 1919-1921 Maciej Hubka s. 153-167
Ludność Piotrkowa Trybunalskiego w świetle spisów powszechnych z 30 września 1921 r. i 9 grudnia 1931 r. Michał Michalski s. 169-200
Pobór obywateli polskich w latach 1918-1939 przebywających za granicą w świetle uregulowań prawnych Henryk Z. Figura s. 201-235
Nietzscheański Nadczłowiek z kwestią nazizmu w tle Adam Piekarski s. 238-255
Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach 1945-1949 – organizacja, dyslokacja i wyposażenie Witold Jarno s. 257-283
„Podaj rękę Kozakowi…” : nieformalne relacje polsko-ukraińskie po 1945 r. Andrzej Kobus s. 285-300
"A Disputation over a Fragment of the Cross. A Medieval Arabic Text from the History of Christian-Jewish-Muslim Relations in Egypt", ed. Stephen J. Davis, Bilal Orfali and Samuel Noble, Dar el-Machreq, Beyrouth 2012 : [recenzja] Błażej Cecota Stephen J. Davis (aut. dzieła rec.) Samuel Noble (aut. dzieła rec.) Bilal Orfali (aut. dzieła rec.) Dar el-Machreq (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Vizantijskije sočinienija ob Islamie (tieksty pierevodov i kommentarii)", red. Ju. V. Maksimov, Moskwa 2012 : [recenzja] Błażej Cecota Ju. V. Maksimov (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Samostojatelni i polusamostojatelni vladenija văv văzobnovenoto Bălgarsko carstvo (kraja na XII – sredata na XIII v.)", Georgi N. Nikolov, Sofija 2011 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Georgi N. Nikolov (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny", Mariusz Kowalski, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Lewandowski Mariusz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"Piotrków Trybunalski między wojnami. Opowieść o Ŝyciu miasta 1918–1939", Agnieszka Warchulińska, Łódź-Piotrków Trybunalski 2012 : [recenzja] Daniel Warzocha Agnieszka Warchulińska (aut. dzieła rec.) s. 321-326
Biblioteki Università degli Studi della Tuscia we włoskim Viterbo – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus Jolanta Dybała s. 329-333
Relacja z wizyty Profesora Stephena McKelvey w piotrkowskiej Filii UJK Katarzyna Stelmasiak s. 335-342
Doktor Jan Góral (24 III 1936 – 24 I 2013) Marek Dutkiewicz s. 345-347