Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2011, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Aneta Kołacz s. 7-9
The link between the media and terrorism : why are the two inseparable? Agata Dębowska s. 13-19
Prolegomena do filozofii bezpieczeństwa Cezary Makles s. 21-28
Organizácia, fungovanie a rozvoj Integrowaného Záchranného Systému (IZS) na území Slovenskej Republiky Milan Marcinek s. 29-34
Wpływ zagrożeń antropogenicznych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka Wiesław Otwinowski s. 35-43
Stosunki dwustronne między III Rzeczpospolitą a Królestwem Arabii Saudyjskiej po 1989 roku Grzegorz Tokarz s. 45-51
III Rzeczpospolita a Republika Turcji : przegląd najważniejszych umów i porozumień Grzegorz Tokarz s. 53-59
The problem of sex trafficking in the modern world Agata Dębowska s. 63-70
Narażenie skóry na działanie substancji chemicznych w środowisku pracy Krzysztof Pająk s. 71-76
Transport materiałów niebezpiecznych w powiecie pilskim Krzysztof Pająk s. 77-85
Kształtowanie świadomości ekologicznej - formą edukacji na rzecz bezpieczeństwa Marian Kopczewski s. 89-97
Edukacja w społeczeństwie informacyjnym Zygmunt Płoszyński s. 99-110
Czas jako kryterium opisu oraz mechnizm regulacji funkcjonowania człowieka : problematyka czasu w psychologii Ludmiła Zając-Lamparska s. 111-124
Przywództwo determinantą skutecznego zarządzania placówką oświatową Joanna Gajda s. 127-134
Zarządzanie szkołą przez motywowanie gwarantem podnoszenia jakości pracy Joanna Gajda s. 135-144
Polityka pieniężna wobec globalnego kryzysu Katarzyna Górecka s. 145-152
Wstęp do nauki o komunikowaniu, Walery Pisarek, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Kołodziej Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 155-162
Mała wojna, która wstrząsnęła światem : Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, Ronald D. Asmus, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Kwiatkiewicz Ronald D. Asmus (aut. dzieła rec.) s. 163-165