Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2009, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Agnieszka Czajkowska s. 5
Pierre Bourdieu o edukacji i społeczeństwie oraz reprodukcji kulturowej Sławomir Hinc s. 9-23
Struktura potrzeb wolnoczasowych młodzieży : w świetle badań sondażowych Andrzej Kusztelak Natalia Tworek s. 24-39
Technologiczne, społeczne i informacyjne aspekty funkcjonowania Internetu a zjawiska patologiczne Mariusz Karasiński s. 40-49
Systemy e-learning w społeczeństwie wiedzy Jolanta Chęć s. 50-62
Ocena diet dla chorych z cukrzycą proponowanych przez firmę Servier w Polsce Piotr Jurkowski Alicja Nowicka Marcin Skrok s. 63-68
Rys historii Uniwersytetu Wileńskiego Magdalena Gawrońska-Garstka s. 71-78
Edukacja obronna młodzieży szkolnej w II RP Zbigniew Dziemianko Waldemar Łagodowski s. 79-86
Metodyka prowadzenia dochodzenia powypadkowego w zakładzie pracy Przemysław Bury s. 89-96
Zarządzanie projektem : od pomysłu do zakończenia przedsięwzięcia Anna Bociąga s. 97-103
Aspekt ekonomiczny armii zawodowej w Siłach Zbrojnych RP Wiesław Otwinowski s. 104-109
Bezpieczeństwo i działalność na rzecz rozbrojenia w myśli politycznej Hansa-Dietricha Genschera Aleksandra Kruk s. 113-130
Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym Zbigniew Dziemianko Wiesław Stach s. 131-141
Występowanie współczesnych zagrożeń naturalnych na terenie Polski Helena Marek s. 142-149
Akcja ratunkowa w placówce oświatowej Ryszard Dąbrowski s. 150-151