Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2012, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Joanna Farysej s. 7-9
Obrona cywilna w sytuacjach zagrożeń kryzysowych społeczeństwa Romuald Kalinowski s. 13-22
Rozmiary przestępczości w województwie wielkopolskim w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 23-37
Ochrona a obrona miru domowego : mir domowy jako podstawa naszego poczucia bezpieczeństwa Alicja Fiałkowska s. 39-51
Demokracja czy bezpieczeństwo w sieci : aspekty społeczno-polityczne bezpieczeństwa informacyjnego w XXI wieku Rafał Klimek s. 53-61
Rola sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego : nowy paradygmat Mirosław Banasik s. 65-73
Rola prawa międzynarodowego w zarządzaniu kryzysowym Cezary Tomasz Szyjko s. 75-90
Mládež a kriminalita v České Republice Roman Svatoš s. 91-110
Sytuacja kryzysowa w edukacji Kazimierz Żegnałek s. 113-119
Lifelong learning (LLL) a kształcenie ustawiczne w Polsce Iwona Iskierka s. 121-128
Postawy wobec osób z niepełnosprawnością : na podstawie opinii polskich i holenderskich studentów Beata Papuda-Dolińska s. 129-143
The social and educational situation of the students from dysfunctional families in the school environment : report on researches Ewa Kochanowska s. 145-162
Rodzaje komunikacji marketingowej z wykorzystaniem internetu i jej bezpieczeństwo Edyta Ślachcińska s. 165-178
Lean management : charakterystyka Aneta Jakonis s. 179-188
Wpływ funduszy unijnych na sytuację makroekonomiczną Polski Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 189-195
Rozumienie pracy przez generację Y w świetle badań pilotażowych Piotr Jermakowicz s. 197-210