Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2011, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Aneta Kołacz s. 7-8
Systematic solution to criminality prevention in the Slovak Republic Libor Gašpierik Martin Gašpierik Josef Reitšpís s. 13-18
Economic crime in the context of Slovak Republic Dagmar Královičová Magdaléna Ondicová s. 19-28
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji w latach 1945-1990 Karol Siemaszko s. 29-41
Stosunki między III Rzeczpospolitą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim Grzegorz Tokarz s. 42-49
Teoria bezpieczeństwa : procedury i metody badawcze Józef Buczyński s. 53-63
Straż Graniczna a ochrona polskiej granicy państwowej i granicy Unii Europejskiej Tomasz Hoffman s. 64-88
Ochrona radiologiczna w Polsce Ryszard Dąbrowski s. 89-92
Demograficzne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego : studium przypadku wybranych państw arabskich z początku roku 2011 Piotr Kwiatkiewicz Ryszard Tomczak s. 93-100
Glosa do orzeczenia SN z dnia 11 marca 2008, II CSK 539/07 Grzegorz Mania Maciej Zackiewicz s. 101-110
Motywacja pracowników po profesjonalizacji armii Wojska Polskiego Małgorzata Kluska-Nowicka s. 113-125
Znaczenie strategii rozwoju turystyki : na przykładzie województwa śląskiego Sabina Sanetra-Półgrabi s. 126-132
Znaczenie czasu wolnego dla rozwoju psychicznego dzieci rozpoczynających edukację szkolną Magdalena Giers s. 135-151
Cmentarz żydowski dziedzictwem kultury państwa polskiego w wykorzystaniu w ścieżce edukacyjnej : regionalizm Jolanta Kmieć s. 152-160
Samorozwój studenta jako znak, znaczenie i kontekst Żanetta Kaczmarek s. 161-169
I Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo - ujęcie wieloaspektowe w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku" Karol Siemaszko s. 173
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii" Joanna Farysej Ryszard Tomczak s. 174-176