Znaleziono 14 artykułów

Bogdan Bakies

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość pojęcia bytu Bogdan Bakies s. 5-26
Struktura wewnętrzna przedmiotu według Twardowskiego Bogdan Bakies s. 5-22
Sądy egzystencjalne a punkt wyjścia metafizyki Bogdan Bakies s. 5-24
Zło a istnienie Boga Bogdan Bakies s. 5-19
Bóg jako przedmiot metafizyki Bogdan Bakies s. 7-32
Próba reinterpretacji teorii aktu i możności Bogdan Bakies s. 7-23
Twardowskiego koncepcja przedmiotu jako korelatu aktu Bogdan Bakies s. 11-48
Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego Bogdan Bakies s. 25-29
Filozofia Boga i filozofia bytu Bogdan Bakies s. 85-100
Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne Bogdan Bakies s. 109-116
"Byt i istnienie w filozofii Plotyna", D. Dembańska-Siury, Warszawa 1979 : [recenzja] Bogdan Bakies D. Dembańska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 171-174
O właściwą koncepcję poznawalności istnienia Bogdan Bakies s. 179-185
"Wstęp do filozofii", A. B. Stępień, Lublin 1976 : [recenzja] Bogdan Bakies A.B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Człowiek i religia: zarys filozofii religii", Z. J. Zdybicka, Lublin 1977 : [recenzja] Bogdan Bakies Z. J. Zdybicka (aut. dzieła rec.) s. 228-230