Znaleziono 141 artykułów

Jóżef Mandziuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność ks. prof. dra hab. Mariana Banaszaka (1926-1997) Józef Mandziuk s. 5-18
O. prof. UKSW dr hab. Bronisław Bernard Panek OC - badacz Polonii Francuskiej : (w 70-tą rocznicę urodzin) Józef Mandziuk s. 5-11
Ks. prof. dr hab. Franciszek Stopniak - historyk Kościoła w Polsce Józef Mandziuk s. 5-14
Postacie kościoła śląskiego w czasach nowożytnych (c.d.) Józef Mandziuk s. 5-54
Postacie Kościoła śląskiego w czasach nowożytnych (cd.) Józef Mandziuk s. 5-70
Bibliografia zawartości "Saeculum Christianum" za lata 1994-2007 Józef Mandziuk s. 7-42
Przykłady dawnych szpitali w Małopolsce Józef Mandziuk s. 7-15
Życie i działalność ks. prof. dr hab. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFMObs. (1918-1993) Józef Mandziuk s. 7-17
Życie i działalność ks. prof. UKSW dra hab. Edwarda Nawrota (1947-2005) Józef Mandziuk s. 7-27
Przedmowa Kierownika Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Józef Mandziuk s. 7
Kult Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Józef Mandziuk s. 13-25
Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Mariana Banaszaka Józef Mandziuk s. 13-31
Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych w czasach nowożytnych Józef Mandziuk s. 15-33
Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (c.d.) Józef Mandziuk s. 17-57
Sekty religijne w średniowieczu Józef Mandziuk s. 21-38
Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (cd.) Józef Mandziuk s. 23-77
Łaskami słynące wizerunki Maryjne we Wrocławiu Józef Mandziuk s. 25-44
Biskupie księstwo nysko-otmuchowskie Józef Mandziuk s. 25-64
Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba Józef Mandziuk s. 29-42
Biskupi pochodzący ze Śląska Józef Mandziuk s. 29-55
Z dziejów archidiecezji lwowskiej Józef Mandziuk s. 35-59
Pożegnanie ks. prof. UKSW dra hab. Edwarda Nawrota Józef Mandziuk s. 35-36
Początki nuncjatury w Polsce Józef Mandziuk s. 37-45
Brat Roger z Taizé - zakonodawca i męczennik chrześcijański Józef Mandziuk s. 45-58
Kościelne dzieje Bielan Warszawskich Józef Mandziuk s. 51-65
Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku Józef Mandziuk s. 53-80
Księgozbiór Melchiora kardynała Diepenbrocka, księcia-biskupa wrocławskiego (1798-1853) Józef Mandziuk s. 53-84
Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku Józef Mandziuk s. 55-85
Kościół katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim Józef Mandziuk s. 65-83
Kościół katolicki na Śląsku po wojnie 30-letniej Józef Mandziuk s. 81-87
Placówki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame na Śląsku w latach 1851-1991 Józef Mandziuk s. 81-122
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na Śląsku w latach 1851-1990 Józef Mandziuk s. 89-98
Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (c.d.) Józef Mandziuk s. 89-131
Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych Józef Mandziuk s. 91-127
Prymas Tysiąclecia, a Kościół nad Odrą w dobie Stalinizmu Józef Mandziuk s. 99-111
Ks. Bertold Altaner (1885-1964) - wybitny patrolog wrocławski : Szkic biograficzny Józef Mandziuk s. 107-112
Biskupi metropolii warszawskiej wobec spraw niepodległości Polski : 1916-1918 Józef Mandziuk s. 115-125
Kult Dzieciątka Jezus w Kościele Katolickim Józef Mandziuk s. 115-130
Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (c.d.) Józef Mandziuk s. 117-167
"Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993", Wacław Szetelnicki, Wrocław 1994 : [recenzja] Jóżef Mandziuk Wacław Szetelnicki (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Opieka społeczna Kościoła Katolickiego na Śląsku do czasów pruskich (1742) Józef Mandziuk s. 129-166
Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu biskupów polskich do niemieckich Józef Mandziuk s. 133-138
Zainteresowania literaturą liturgiczną wśród śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w. Józef Mandziuk s. 135-149
Hitlerowski obóz śmierci w Bełżcu Józef Mandziuk s. 147-157
Święci Kościoła Katolickiego A.D. 2004 Józef Mandziuk s. 147-168
Luteranizm na Śląsku do połowy XVI wieku Józef Mandziuk s. 147-164
Zakony w (archi)diecezji wileńskiej Józef Mandziuk s. 161-200
"Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Św. Hubert : patron myśliwych podkarpackich Józef Mandziuk s. 169-178
Księgozbiór Antoniego Erazma Reitlingera (1645-1707), kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej Józef Mandziuk s. 185-204
Wrocławskie księgi liturgiczne Józef Mandziuk s. 193-202
Jezuici we Wrocławiu Józef Mandziuk s. 199-220
Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku Józef Mandziuk s. 199-312
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 2, Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742", Józef Mandziuk, Warszawa 1995 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Dobra materialne, wyposażenie i dochody parafii duchowieństwa i służby kościelnej dekanatu puckiego w okresie staropolskim", Zdzisław Kropidłowski, Gdańsk 2007 : [recenzja] Józef Mandziuk Zdzisław Kropidłowski (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Brat Roger z Taizé : zakonodawca i męczennik chrześcijański Józef Mandziuk s. 207-221
"Sakralna sztuka gotycka na Śląsku", Józef Mandziuk, Wrocław 2003 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Księga Jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech", Würzburg 1995 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 209-212
"Kult maryjny we Wrocławiu", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Kościół milczenia dzisiaj", Tadeusz Fitych, Praga-Nowa Ruda 1995 : [recenzja] Józef Mandziuk Tadeusz Fitych (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Historia kościoła katolickiego na Śląsku : tablice chronologiczne", tom 5 : Józef Mandziuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Sprawozdanie z uroczystości nadania ks. prof. dr. hab. Gabrielowi Adriányi'emu doktoratu h.c. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Józef Mandziuk s. 213-223
"Księga Jadwiżańska : Międzynarodowe Sympozjum Naukowe >>Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska<< : Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku", Wrocław 1995 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 214-216
"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", pod red. Mieczysława Patera, Katowice 1996 : [recenzja] Józef Mandziuk Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Teologiczne idee polskich Kongresów Eucharystycznych", Ryszard Mroziuk, Wrocław 1996 : [recenzja] Józef Mandziuk Ryszard Mroziuk (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze. T. 1", Józef Mandziuk, Warszawa 2003 : [recenzja] Maria Miśkiewicz Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 222-223
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1996 Józef Mandziuk s. 225-228
Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Część II, Czasy nowożytne : B. Okres pruski (1742-1945) Józef Mandziuk s. 225-287
Oświadczenie Józef Mandziuk s. 227
Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku : układ alfabetyczno-chronologiczny. Cz. 2, Czasy nowożytne : A. okres habsburski (1520-1742) Józef Mandziuk s. 227-277
Życie i dzieło bł. Teresy z Kalkuty Józef Mandziuk s. 229-242
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych w Społecznych za rok 1997 Józef Mandziuk s. 229-233
Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Cz. II, Czasy nowożytne : b. Okres pruski (1742-1945) (c.d.) Józef Mandziuk s. 229-292
Sanktuaria maryjne w archidiecezji wrocławskiej Józef Mandziuk s. 230-246
"Księża polscy w duszpasterstwie na terenie Francji południowej 1940-1945. Cz. 1-2", Bronisław Panek, Paris 1995 : [recenzja] Józef Mandziuk Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu", Józef Mandziuk, Wrocław 1997 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Wrocław 2004 : [recenzja] Józef Mandziuk Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Biogramy śląskich bibliofilów duchownych z XVII wieku Józef Mandziuk s. 245-272
"Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku", Józef Pater, Wrocław 1998 : [recenzja] Józef Mandziuk Józef Pater (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Kościelne dzieje Sieradza", Witold Kujawski, Włocławek 1998 : [recenzja] Józef Mandziuk Witold Kujawski (aut. dzieła rec.) s. 246-247
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2001 Józef Mandziuk s. 251-259
"Historia kościoła katolickiego na Śląsku. T. III : Czasy nowożytne, cz. 4 (1914-1945)", Józef Mandziuk, Warszawa 2010 : [recenzja] Mieczysław Kuriański Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 253-264
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941", opr. Michał Marian Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Józef Mandziuk Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Polacy w Rosji mówią o sobie", wybór i wstęp E. Walewander, Lublin 1993 : [recenzja] Józef Mandziuk E. Walewander (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Słownik polskich teologów katolickich. T. 9: 1994-2003", red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006 : [recenzja] Józef Mandziuk Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 257-258
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1995 Józef Mandziuk s. 258-264
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze. T. 1, cz. 1: do 1302 r.", Józef Mandziuk, Warszawa 2003 : [recenzja] Władysław Kret Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Ksiądz kanonik Zygmunt Kozłowski (1916-1998) duszpasterz dolnośląski", Józef Mandziuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Książek Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2001", Piotr Zwoliński, Łódź 2001 : [recenzja] Józef Mandziuk Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914", Jerzy Myszor, Katowice 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii", red. J. Walkusz, Lublin 2010 : [recenzja] Józef Mandziuk J. Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1998 Józef Mandziuk s. 265-269
"Bazylika katedralna w Łowiczu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny", Bydgoszcz 2000 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 265-267
"Piórem i słowem : aktywność literacka polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach 1846-1939", Jan Walkusz, Pelplin 2003 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 265-266
Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku : układ alfabetyczno-chronologiczny. Cz. III, Czasy najnowsze (1945-2005) : archidiecezja wrocławska Józef Mandziuk s. 265-319
"Historia kościoła katolickiego na Śląsku . T. III : Czasy nowożytne. Cz. 2: 1845-1887", Józef Mandziuk, Warszawa 2008 : [recenzja] Mieczysław Kuriański Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 269-277
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 3, Czasy nowożytne. Cz. 3: 1887-1914", Warszawa 2009 : [recenzja] Mieczysław Kuriański Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Kościół i społeczności", pod red. Jana Walkusza, Lublin 1993 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Teologia i życie", Częstochowa 1994 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 275-276
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2003 Józef Mandziuk s. 275-286
"Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999", Józef Mandziuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2009 Józef Mandziuk s. 279-301
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. III, Czasy nowożytne. Cz. 1: 1742-1845", Józef Mandziuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Mieczysław Kuriański Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 280-286
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2000 Józef Mandziuk s. 281-287
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946", Szczepan Siekierka, H. Komański, Eugeniusz Różański, Wrocław 2007 : [recenzja] Józef Mandziuk H. Komański (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Różański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2002 Józef Mandziuk s. 285-291
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2007 Józef Mandziuk s. 287-305
"Księża bieccy", Krzysztof Szopa, Biecz 2008 : [recenzja] Józef Mandziuk Krzysztof Szopa (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Mądrość przeszłości... : z historią i dla historii przez życie", Jan Walkusz, Pelplin 2004 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 288-289
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. I, Średniowiecze. Cz. 3: 1417-1520", Józef Mandziuk, Warszawa 2005 : [recenzja] Władysław Kret Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Saeculum Christianum", r. 9, 2002 nr 2 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 289-292
Pierwszy Zjazd Absolwentów ATK i UKSW w Warszawie Józef Mandziuk s. 291-298
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1999 Józef Mandziuk s. 291-297
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1994 Józef Mandziuk s. 293-300
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Wrocław 2004 : [recenzja] Józef Mandziuk Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), Tadeusz Fitych, Opole 2005 : [recenzja] Józef Mandziuk Tadeusz Fitych (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Sakralna sztuka gotycka na Śląsku", Józef Mandziuk, Wrocław 2003 : [recenzja] Władysław Kret Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum", red. Ryszard Żmuda, R. 2: 2009, nr 2 (4) : [recenzja] Józef Mandziuk Ryszard Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Etos polskiej kobiety na tle drugiej wojny światowej", Marzena i Paweł Zakrzewscy, Warszawa 2009 : [recenzja] Józef Mandziuk Marzena Zakrzewska (aut. dzieła rec.) Paweł Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Biblioteka przy Kościele św. Jakuba w Nysie", Józef Mandziuk, "Roczniki Biblioteczne" 20, 1976, s. 27-78; "Księgozbiór przy kościele św. Jakuba w Nysie : analiza zawartości", Józef Mandziuk, "Roczniki Biblioteczne" 20, 1976, s. 479-660 : [recenzja] Józef Mandziuk Zbigniew Skiełczyński s. 294-295
Śp. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek - rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Józef Mandziuk s. 295-299
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2008 Józef Mandziuk s. 297-314
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947", Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Wrocław 2006 : [recenzja] Józef Mandziuk Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Kościelne dzieje Bochni w czasach staropolskich", Teofil Wojciechowski, Tuchów 2003 : [recenzja] Józef Mandziuk Teofil Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2005 Józef Mandziuk s. 311-325
"Bracia mniejsi konwentualni w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972", Roman Pałaszewski, Kraków 2012 : [recenzja] Józef Mandziuk Roman Pałaszewski (aut. dzieła rec.) s. 326-331
"Stanisław Łubieński - pasterz, polityk i pisarz", Waldemar Graczyk, Kraków 2005 : [recenzja] Józef Mandziuk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii", red. J. Walkusz, Lublin 2010 : [recenzja] Józef Mandziuk J. Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Saeculum Christianum", r. 10 (2003), nr 2 : [recenzja] Józef Mandziuk s. 341-343
"Sakralna sztuka gotycka na Śląsku", Józef Mandziuk, Wrocław 2003 : [recenzja] Janusz Nowiński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 342-345
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2004 Józef Mandziuk s. 343-353
Kronika Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych za rok 2006 Józef Mandziuk s. 345-356